Ziggo

Afgelopen december maakte CEO van VodafoneZiggo Jeroen Hoencamp bekend dat Ziggo plannen heeft binnen twee tot drie jaar te gaan stoppen met het aanbieden van analoge tv en analoge FM radio via de kabel. De uitfasering zal geleidelijk plaatsvinden per regio en begint mogelijk al dit jaar. Een concrete einddatum is er echter nog niet. Normaal gesproken zijn analoge tv en analoge radio aan elkaar gekoppeld, wat betekent dat uitfasering het einde is van beide mediums tegelijk. Ziggo heeft echter ontheffing gekregen voor het uitfaseren van analoge FM kabelradio op een later moment, tot uiterlijk 1 januari 2021.

Vanuit winstgevend oogpunt stelt Hoencamp dat Ziggo al lang gestopt had moeten zijn met het aanbieden van analoge tv en analoge FM radio. Maar de achterban van analoge tv en radio is nog te groot om de mediums versneld te laten vallen.

Analoge diensten nog niet geheel afgeschreven

Uit statistieken blijkt een groot aantal Ziggo klanten nog naar analoge tv te kijken, met name op ‘secundaire’ tv’s zoals de televisie op de slaapkamer. In totaal gaat het om zo’n 300.000 tot 400.000 Ziggo klanten die nog analoge tv kijken. Uit cijfers blijkt dat zo’n 567.000 klanten kabel tv als enige product van Ziggo afnemen. In totaal telde Ziggo in september vorig jaar zo’n kleine 4 miljoen kabel tv klanten.

Meer nog dan analoge tv, wordt dagelijks van analoge FM kabelradio gebruik gemaakt. Dit geldt met name voor oudere Ziggo klanten. De reden waarom deze groep niet standaard gebruik maakt van Ziggo’s digitale radio is dat dit te omslachtig in gebruik zou zijn. Om deze reden heeft Ziggo een ontheffing aangevraagd voor het uitfaseren van FM kabelradio, zodra ze stopt met het aanbieden van analoge tv.

Ontheffing verleend voor later stoppen met analoge FM kabelradio

Nu duidelijk is dat Ziggo een aanvraag tot ontheffing heeft gedaan in augustus vorig jaar, terwijl de provider toen nog beweerde geen concrete plannen te hebben voor het uitfaseren van analoge tv en FM radio en deze ontheffing nu daadwerkelijk heeft gekregen van het Commissariaat van de Media, geeft aan dat de plannen van Ziggo een stuk concreter zijn om met de analoge diensten van Ziggo te gaan stoppen.

Wat het uitfaseren van analoge diensten voor Ziggo klanten betekent

Het uitfaseren van de diensten is noodzakelijk om een drietal redenen.

  • Door het schrappen van analoge tv, en op den duur ook analoge FM radio, kan een technisch stabieler netwerk worden gerealiseerd. Dit zou een positief effect moeten hebben op de beloofde internetsnelheid en bijvoorbeeld de storingsgevoeligheid.

  • In het verlengde hiervan ligt de noodzaak om extra bandbreedte vrij te maken voor de uitrol van nieuwe diensten in de toekomst. Ziggo is bezig met het ontwikkelen van zogenaamde ‘Gigabit’ diensten, waarbij 1000 Mb/s aan internet snelheid gehaald kan worden. Hiervoor is DOCSIS 3.1 ruimte nodig – een techniek om data met hele hoge snelheid over de kabel te versturen.

  • Als laatste wil Ziggo op termijn 4K televisie aanbieden om niet te ver achter te lopen op concurrent KPN, waar klanten al 4K televisie kunnen afnemen.

  • Ziggo heeft kenbaar gemaakt niet te willen stoppen met het aanbieden van analoge FM radio zonder dat daar een goed alternatief tegenover staat. Klanten van Ziggo mogen dus verwachten dat de uitfasering geleidelijk verloopt en hoogstwaarschijnlijk overgaat in een nieuw en/of verbeterd aanbod van diensten voor haar klanten.

    Ben je nog geen Ziggo klant? Maar wel benieuwd naar het televisie aanbod in combinatie met het goedkoopste internet? Check dan eens de internet en tv pakketten van Ziggo. Het is ook mogelijk om een los tv abonnement te nemen bij Ziggo.